Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko inspektor
Lokalizacja Gorzów Wielkopolski
Termin ważności: 2019-05-20

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Geologia/Hydrologia/Tektonika
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Pomoc w Domu i Opieka
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony

Oferta pracy inspektor

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

inspektor

   
rozwiń Inspektor w Sekcji Aparatury Medycznej Instytut Matki i Dziecka Nadzorowanie działań z zakresu usług serwisowych aparatury medycznej, Kontrola nad terminowością przeglądów technicznych, testów specjalistycznych, walidacji i konserwacji aparatury medycznej,... 2019-05-24 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Inspektor w Biurze Ochrony Środowiska TAURON Ciepło sp. z o.o. TC/2019/06/02 Miejsce pracy: Katowice ... Inspektor w Biurze Ochrony Środowiska TAURON Ciepło sp. z o.o. Katowice Katowice 2019-06-11 Katowice pracuj.pl
rozwiń Inspektor BHP Delta Trans Logistik Sp. z o.o. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bhp i kontrolowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie organizacja i prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu BHP prowadzenie ewidencji... 2019-06-16 Świętochłowice pracuj.pl
rozwiń Inspektor ds. zapewnienia jakości NARA BATTERY ENGINEERING POLAND Monitoring jakości dostaw-zatwierdzanie części do produkcji, Sprawdzanie surowców opakowaniowych, Kontrola jakości produktu na poszczególnych etapach produkcji, Kontrola wyjściowa gotowych... 2019-06-09 Wrocław (okolice), Bielany Wrocławskie (pow. wrocławski) pracuj.pl
rozwiń Inspektor Służby Pięter - Hilton Hotel Zdrojowa Invest & Hotels Kontrolowanie czystości wszystkich pokoi koordynowanie pracy Pań pokojowych zapewnianie czystości części ogólnodostępnych w Hotelu uzupełnianie magazynków na piętrach, utrzymywanie w nich porządku... 2019-05-24 Świnoujście pracuj.pl
rozwiń Inspektor BHP Cerrad Sp. z o.o. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Inicjowanie, podejmowanie i wdrażanie działań zapewniających bezwypadkowość w zakładzie... 2019-06-01 mazowieckie pracuj.pl
rozwiń Inspektor Badań Nieniszczących PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "FIRMUS" sp. z o.o. Wykonywanie badań nieniszczących Sporządzanie protokołów z badań NDT ... Inspektor Badań Nieniszczących PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "FIRMUS" sp. z o.o. Olkusz Olkusz 2019-06-11 Olkusz pracuj.pl
rozwiń Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Złotoryi Wykonywanie zadań doradczych, kontrolnych i opiniodawczych w zakresie przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu jej... 2019-06-17 Legnica (okolice), Złotoryja pracuj.pl
rozwiń Inspektor NDT Magellan Aerospace (Polska) Sp z o.o. Kontrola wyrobów w procesie produkcyjnym z zastosowaniem badań nieniszczących. Weryfikacja dokumentacji systemu kontrolno-pomiarowego na zgodność z obowiązującymi wymaganiami Wystawianie dokumentów... 2019-06-12 Mielec pracuj.pl
rozwiń Inspektor ds. technicznych ogólnobudowlanych Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadzór merytoryczny i formalny nad pracami wykonywanymi w Osiedlu, zgodnie z wytycznymi przełożonego. Ewidencja tematyczna zgłoszeń od mieszkańców osiedla wraz z segregacją tematyczną do... 2019-06-07 Warszawa pracuj.pl

Oferta pracy inspektor


Oferta: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw ochrony środowiska Dział Inspekcji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze ul. Siemiradzkiego 19 65-231 Zielona Góra Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowuje programy kontroli, przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska pod nadzorerm. Przygotowuje projekty zarządzeń pokontrolnych oraz decyzji administracyjnych pod nadzorem. Opracowuje odpowiedzi pism do innych organów. Bieżące prowadzenie spraw w elektronicznych systemach ISK i e-Dok. Samokształcenie w zakresie przepisów ochrony środowiska Uczestnictwo w kontrolach pozaplanowych. Przyjmowanie wniosków interwencyjnych w zakresie ochrony środowiska Warunki pracy - Praca w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i teren województwa lubuskiego - Wyjazdy służbowe (w tym terenowe) - Praca w szczególnie trudnych warunach środowiskowych, - Możliwa praca zmianowa - Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie - Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) - Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - Zagrożenie korupcją - Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. - Stres związany z prowadzeniem kontroli podmiotów gospodarczych - Prowadzenie samochodu służbowego - Wielopoziomowy budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak windy, przystosowanej toalety) Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami (Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. - w ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, - dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, - wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej BIP WIOŚ w zakładce praca. - oferty otrzymane po terminie oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Metodyki i techniki stosowane w naborze: - weryfikacja formalna dokumentów, - sprawdzian wiedzy, - rozmowa rekrutacyjna. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefony 68 45 48 463 lub 68 45 48 460 Przewidywany termin zatrudnienia czerwiec 2019 r. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: Prawo jazdy kat. B Podstawowa znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, w szczególności w zakresie: ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Prawo ochrony środowiska, o odpadach. Prawo wodne. podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego. podstawowa znajomość ustawy - Prawo przedsiębiorców, podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie etyki korpusu służby cywilnej. umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu MS Office. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji Komunikatywność i asertywność Język obcy: angielski lub niemiecki na poziomie komunikatywnym Dokumenty i oświadczenia niezbędne: CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kserokopia prawa jazdy Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-03 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Źródło oferty: Adzuna
praca Gorzów Wielkopolski | wróć do poprzedniej strony