breadcrumb money.pl logo Praca praca Poznań Inspektor
Nazwa firmy Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Stanowisko Inspektor
Kategoria Administracja Państwowa
Projektowanie/Wdrażanie
Lokalizacja Poznań
Termin ważności: 2018-06-24

Oferta pracy Inspektor

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Inspektor

   
rozwiń Inspektor nadzoru w Sekcji Wsparcia Technicznego i Diagnostyki TAURON Ciepło sp. z o.o. TC/2018/12/03 Miejsce pracy: Katowice ... Inspektor nadzoru w Sekcji Wsparcia Technicznego i Diagnostyki TAURON Ciepło sp. z o.o. Katowice Katowice 2019-01-13 Katowice pracuj.pl
rozwiń Inspektor Nadzoru Branży Elektrycznej ARCADIS Sp. z o.o. Doświadczenie w realizacji projektów przemysłowych stanowi bardzo duży atut Doświadczenie w przeglądach... Inspektor Nadzoru Branży Elektrycznej ARCADIS Sp. z o.o. dolnośląskie dolnoslaskie 2019-01-04 dolnośląskie pracuj.pl
rozwiń Inspektor w Departamencie Inspekcji Bankowych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Wykonywanie czynności kontrolnych w bankach, oddziałach i przedstawicielstwach banków zagranicznych, oddziałach i przedstawicielstwach instytucji kredytowych, podmiotach kontrolowanych w ramach... 2019-01-17 Kraków pracuj.pl
rozwiń Inspektor Ochrony Danych CompNet Sp. z o.o. In. będzie: Wykonywanie zadań IOD u klientów Przeprowadzanie Audytów Ochrony Danych Osobowych Zapewnienie zgodności przetwarzania danych z przepisami Ochrony Danych Osobowych Opracowywanie... 2019-01-11 opolskie pracuj.pl
rozwiń Inspektor Nadzoru Branży Elektrycznej ARCADIS Sp. z o.o. Doświadczenie w realizacji projektów przemysłowych stanowi bardzo duży atut Doświadczenie w przeglądach... Inspektor Nadzoru Branży Elektrycznej ARCADIS Sp. z o.o. śląskie slaskie 2019-01-04 śląskie pracuj.pl
rozwiń Inspektor Centrali - Specjalista w zakresie radionawigacji - elektrotechniki - automatyki Polski Rejestr Statków S.A. Rozpatrywanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej, uznawanie urządzeń w zakresie w zakresie radionawigacji/elektrotechniki/automatyki, uznawanie laboratoriów i firm serwisowych w zakresie...... 2019-01-07 Gdańsk pracuj.pl
rozwiń Inspektor / Technik ds. instalacyjnych Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Monitorowanie przygotowania instalacji c.o. oraz węzłów cieplnych do okresu grzewczego i ich pracy w okresie grzewczym. Analiza potrzeb w zakresie doposażenia instalacji c. o. w celu optymalizacji... 2019-01-18 Poznań pracuj.pl
rozwiń Inspektor ds. kalkulacji ofertowej FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o. In.: kalkulacja kosztów wytworzenia przekładni oraz części zamiennych ścisła współpraca z działem technicznym i działem zaopatrzenia analiza struktur cen poszczególnych produktów praca nad...... 2019-01-15 Elbląg pracuj.pl
rozwiń Inspektor Nadzoru branży AKPiA i elektrycznej RAFAKO S.A. Do 30/09/2019r.) Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało: zapoznanie się z zakresami prac branży elektrycznej i AKPiA realizowanymi przez podwykonawców Zamawiającego,... Inspektor Nadzoru... 2019-01-15 Bełchatów pracuj.pl
rozwiń Inspektor Ochrony Danych Osobowych ALAB laboratoria Sp z o.o. Do Twoich obowiązków należeć będzie: zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych z... Inspektor Ochrony Danych Osobowych ALAB laboratoria Sp z o.o. Warszawa Warszawa 2019-01-13 Warszawa pracuj.pl

Oferta pracy Inspektor


Opis stanowiska:

Warunki pracy

Praca wykonywana w urzędzie i w miejscu zainstalowania i użytkowania przyrządów pomiarowych (zakładach produkcyjnych, usługowych itp.). Praca na stanowiskach pomiarowych. Część obowiązków jest wykonywana w ramach krajowych podróży służbowych, które wiążą się z koniecznością transportu materiałów i przyrządów pomiarowych.
Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Miejsce pracy znajduje się na piętrze budynku w urzędzie. W budynku nie ma windy oraz toalet dostosowanych do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Część czasu pracy stanowią delegacje służbowe wykonywane na terenie całego kraju. Do pracy w terenie pracownik przemieszcza się pojazdami służbowymi lub klientów, które nie są przystosowane do transportu wózków inwalidzkich. Na stanowiskach pracy dokonuje się pomiarów z zakresu długości, kąta, objętości, prędkości obrotowej i przepływów. Odczytów niektórych wielkości dokonuje się z podziałek umieszczonych w mikroskopach odczytowych przyrządów kontrolnych. Niektóre przyrządy pomiarowe myje się w pomieszczeniu dygestorium za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. Występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i czynniki uciążliwe w postaci benzyny ekstrakcyjnej, hałasu i pracy w rękawiczkach lateksowych.

Zakres zadań

  • Samodzielne obsługiwanie wyposażenia pomiarowego oraz przeprowadzanie pomiarów wg obowiązujących procedur
  • Samodzielne ocenianie wyników pomiarów - weryfikacja wyników pomiarów, szacowanie niepewności pomiarów korzystając z gotowych formuł i arkuszy kalkulacyjnych oraz stwierdzanie zgodności wyników z wymaganiami/specyfikacjami
  • Samodzielne sporządzanie świadectwa kontroli metrologicznej w celu przedłożenia ich do zatwierdzenia i przekazania klientowi urzędu
  • Realizowanie i dokumentowanie działania zgodnie z wymaganiami wdrożonego w laboratorium systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025
  Zobacz więcej i APLIKUJ »
  • Źródło oferty: Praca.pl
praca Poznań | wróć do poprzedniej strony