breadcrumb money.pl logo Praca praca Koluszki Inspektor
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko Inspektor
Kategoria Inne
Lokalizacja Koluszki,
Termin ważności: 2018-07-12
Superoferty
 • Murarz, Cieśla, Zbrojarz, Dźwigowy, Brygadzista
  Batiment Bau GmbH, Nadrenia Westfalia
 • KIEROWCA C+E, ADR
  Rudolf Pastuschka Transporte, Frankenthal (Pfalz)

Oferta pracy Inspektor

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Inspektor

   
rozwiń Inspektor BHP (część etatu) GRUPA KAN Inicjowanie działań ukierunkowanych na budowanie organizacji o wysokich standardach BHP. Bieżąca kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP. Przeprowadzanie analiz ryzyka na... 2018-09-17 podlaskie pracuj.pl
rozwiń Inspektor ds. akwizycji mBank S.A. Realizację planu akwizycji klientów firmowych w części korporacyjnej mBanku budowanie relacji z klientami powierzonego portfela i klientami w procesie akwizycji prowadzenie spotkań akwizycyjnych... 2018-09-21 Łódź pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. drogowych - inspektor nadzoru MPK Sp. z o.o. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją drogowej, w tym tramwajowej; dokonywanie okresowych przeglądów i pomiarów stanu technicznego nawierzchni drogowej, w tym tramwajowej ;... 2018-09-14 Wrocław pracuj.pl
rozwiń Inspektor nadzoru budowlanego WFH 45 Spółka z o.o. Sp.k. Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za wykonywanie wszelkich czynności związanych z aktualnymi projektami Działu Technicznego zgodnie z polityką firmy i obowiązującymi... 2018-09-18 warmińsko-mazurskie pracuj.pl
rozwiń Inspektor ds. Skarg i Wniosków w Wydziale Kontroli Wewnętrznej, Referacie Skarg Straż Miejska m.st. Warszawy W tym: badanie... Inspektor ds. Skarg i Wniosków w Wydziale Kontroli Wewnętrznej, Referacie Skarg Straż Miejska m.st. Warszawy Warszawa Warszawa 2018-09-19 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Inspektor Nadzoru ELSTA sp. z o.o. Realizujemy ambitne międzynarodowe projekty we współpracy z największymi partnerami na rynku - co wymaga od nas dynamiki i wysokiej motywacji do pracy, jesteśmy firmą rodzinną - współpracujemy ze... 2018-09-20 Polska i / lub zagranica (stał praca na budowie lub delegacje) pracuj.pl
rozwiń Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO BUDOWLANA OSIEDLE KABATY Nadzór techniczny nad realizowanymi aktualnie inwestycjami - remontami Weryfikacja dokumentacji projektowej na etapie przygotowania, realizacji, uruchamiania i odbioru inwestycji. Weryfikacja... 2018-09-19 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Starszy Inspektor ds. BHP Transgourmet Polska Sp. z o. o. Wykształcenie wyższe (min. I stopnia), Biegła znajomość przepisów BHP i PPOŻ, Uprawnienia pracownika służby BHP, Umiejętność obsługi komputera (szczególnie pakietu MS Office - Excel, Word... 2018-09-02 Poznań pracuj.pl
rozwiń Inspektor ds. operacyjnych ING Bank Śląski S.A. Kontrola compliance produktów Trade Finance: Akredytywa, Gwarancje, Inkaso w ramach I linii obrony ... Inspektor ds. operacyjnych ING Bank Śląski S.A. Katowice Katowice 2018-09-17 Katowice pracuj.pl
rozwiń Inspektor jakości MB Aerospace CofC; Zatwierdzanie nowych lotów materiałów... Inspektor jakości MB Aerospace Tajęcina (pow. rzeszowski) Tajecina (pow. rzeszowski) 2018-09-21 Tajęcina (pow. rzeszowski) pracuj.pl

Oferta pracy Inspektor


Opis stanowiska:
Inspektor

Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego z/s w Koluszkach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw rejestracji informacji w policyjnych bazach danych
W Zespole Informatyki

Warunki pracy

praca jednozmianowa biurowa przy monitorze ekranowym w czasie powyżej 4 godzin dobowego czasu pracy, stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku, brak wind

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżące i terminowe rejestrowanie dokumentów w systemach policyjnych w celu gromadzenia danych i ich udostępniania instytucjom wykorzystującym policyjne bazy danych,
 • dokonywanie bieżących sprawdzeń, typowań lub analiz w policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych na rzecz bądź w imieniu funkcjonariuszy i pracowników jednostki w celu zapewnienia im wsparcia w prowadzonych przez nich czynnościach służbowych,
 • prowadzenie ewidencji kart dotyczących zdarzeń drogowych w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów i informacji w jednostce,
 • diagnozowanie usterek sprzętu komputerowego i informatycznego w celu zapewnienia sprawnego działania tych urządzeń,
 • ewidencjonowanie spraw i pism wpływających do komórki w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
 • obsługa urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w komendzie i jednostkach podległych w celu bieżącego wsparcia pracy kierownika jednostki,
 • bieżąca współpraca z komórkami KWP w Łodzi w zakresie poprawności wprowadzanych danych oraz usterek sprzętu komputerowego w celu usprawnienia pracy oraz zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki,
 • archiwizacja wytworzonej, otrzymanej i zgromadzonej dokumentacji oraz sporządzanie spisów spraw dokumentacji niearchiwalnej celem przekazania jej do składnicy akt komendy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym charakterze
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra obsługa komputera i innych urządzeń informatycznych,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • komunikatywność, asertywność,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • znajomość obsługi policyjnych systemów teleinformatycznych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
  95 - 040 Koluszki, ul. 11 - go Listopada 62f
  z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać kontaktując się ze specjalistą Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego pod nr tel. (44) 719 62 15.
Proponowane wynagrodzenie na stanowisku 2.260 zł brutto oraz dodatek z tytułu wysługi lat.
Przewidywany termin zatrudnienia: 09 lipca 2018 r.
 • Źródło oferty: GoWork.pl
praca Koluszki | wróć do poprzedniej strony