breadcrumb money.pl logo Praca praca Lublin Główny specjalista
Nazwa firmy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Stanowisko Główny specjalista
Kategoria Administracja Państwowa
Badania i rozwój
Lokalizacja Lublin
Termin ważności: 2018-05-17

Oferta pracy Główny specjalista

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Główny specjalista

   
rozwiń Główny Specjalista ds. BHP VEOLIA INDUSTRY POLSKA Przeprowadzanie audytów i kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz ppoż. (kontrola zarządzanych obiektów zlokalizowanych w całej Polsce) oraz ocena stanu... 2019-01-02 Poznań pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista Rozwoju Sieci i Usług Orange Polska Definiowanie kierunku dla nowych produktów i procesów ich wdrażania Przygotowywanie rozwiązań systemowych i technicznych infrastruktury telekomunikacyjnej dla... Główny Specjalista Rozwoju Sieci i... 2019-01-15 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista ds. Finansowych ZAKŁAD PRODUKCJI JOGURTU MAGDA SP. Z O. O. Przygotowanie budżetu spółki i nadzór finansowy, dbałość o bezpieczeństwo finansowe spółki i rentowność kluczowych projektów, sporządzanie raportów i analiz finansowych oraz operacyjnych, nadzór... 2019-01-16 Nowy Targ (okolice), Zakopane (okolice), Szaflary (pow. nowotarski) pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista - komunikacja/PR POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU S.A. Przygotowanie i realizacja w środowisku międzynarodowym strategii komunikacji PR projektu. Przygotowanie założeń oraz dokumentacji postępowań publicznych na realizację zadań w obszarze komunikacji... 2019-01-13 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista ds. Zgodności Procesów GRUPA PZU Ocenę i analizę ryzyka braku zgodności w obszarze nieruchomości Prowadzenie kontroli wewnętrznych procesów oraz umów zawieranych w obszarze Testowanie i wprowadzanie mechanizmów kontrolnych... 2019-01-10 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista ds. Wsparcia Rekrutacji GRUPA PZU Kreowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie rekrutacji agentów ubezpieczeniowych Działania employer brandingowe wspierające rekrutację agentów Tworzenie standardów procesu rekrutacji i... 2019-01-04 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista ds. Technicznej Obsługi Szkód GRUPA PZU Wykonywanie oględzin uszkodzonych zabudowań wraz ze sporządzeniem opisu szkody i dokumentacji fotograficznej Ustalanie wielkości szkody oraz wyliczenie jej wartości Podejmowanie działań... 2019-01-04 Wrocław pracuj.pl
rozwiń Główny specjalista / Specjalista Dział Inwestycji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Współuczestnictwo w kompleksowych działaniach na rzecz ochrony ludności i mienia przed: powodzią oraz skutkom suszy; Koordynacja harmonogramu w zakresie inwestycji wodnych w układzie rocznym i... 2019-01-11 Szczecin pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista ds. BHP/PPOŻ i Ochrony Środowiska DESTYLARNIA SOBIESKI S.A. Starogard Gdański ... Główny Specjalista ds. BHP/PPOŻ i Ochrony Środowiska DESTYLARNIA SOBIESKI S.A. Starogard Gdański Starogard Gdanski 2019-01-09 Starogard Gdański pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista ds. Inżynieryjnej Oceny Ryzyka GRUPA PZU Inżynieryjną ocenę ryzyka technicznego klienta korporacyjnego z tytułu ubezpieczeń majątkowych, technicznych oraz OC Sporządzanie raportów z oceny ryzyka technicznego oraz przygotowywanie... 2019-01-07 Łódź pracuj.pl

Oferta pracy Główny specjalista


Opis stanowiska:

Warunki pracy

o wysiłek fizyczny,
o praca w terenie,
o praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (praca w laboratorium),
o nietypowe godziny pracy (dyżury PPA)

Zabudowę Inspektoratu w Lublinie stanowi budynek administracyjny i budynek laboratoryjny. Budynek administracyjny wyposażony w windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Budynek laboratorium wyposażony jedynie w windę towarową. Brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Otoczenie budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych: platforma dla osób niepełnosprawnych oraz z jednej strony podjazd.

Zakres zadań

  • pobieranie próbek oraz wykonywanie badań i pomiarów, obsługiwanie stacji monitoringu powietrza,
  • opracowywanie wyników i sporządzanie sprawozdań ze zrealizowanych badań i pomiarów,
  • nadzorowanie pomiarów emisji i imisji,
  • współuczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu nowych i nowelizowanych procedur badawczych oraz nowych technik analitycznych,
  • realizowanie i nadzorowanie sprawdzenia i wzorcowania oraz obsługi zapobiegawczej wyposażenia pomiarowego i badawczego zgodnie z harmonogramami,
  • opracowywanie zleceń klienta wewnętrznego i zewnętrznego (przygotowywanie umów, faktur i sprawozdań z badań) z zakresu pomiarów hałasu, pól elektromagnetycznych, LZO i emisji,
  • przedstawianie kierownikowi pracowni i kierownikowi laboratorium propozycji zmian na zajmowanym stanowisku wraz z uzasadnieniem,
  • realizowanie zadeklarowanej polityki jakości Laboratorium.
  Zobacz więcej i APLIKUJ »
  • Źródło oferty: Praca.pl
praca Lublin | wróć do poprzedniej strony