Money.pl Praca praca Warszawa główny specjalista
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko główny specjalista
Lokalizacja Warszawa
Termin ważności: 2019-05-20

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Biznes
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony

Oferta pracy główny specjalista

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

główny specjalista

   
rozwiń Główny Specjalista ds. Zakupów Orange Polska Zarządzanie procesami zakupowymi dla wybranych obszarów prowadzenie negocjacji w projektach zakupowych rozliczanie wsparcia marketingowych aktualizowanie i realizowanie rocznego planu zakupów dla... 2019-06-21 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista ds. BHP Adecco Poland Sp. z o.o. Samodzielne stanowisko w dynamicznie rozwijającej się firmie Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę Atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i umiejętności Przyjazną atmosferę pracy Dobrą... 2019-06-14 Czeladź pracuj.pl
rozwiń Główny specjalista w Referacie Funduszy Zewnętrznych Urząd Miejski w Łomiankach Wdrażanie strategii rozwoju społeczno - gospodarczego gminy, w tym opracowanie programów operacyjnych do strategii, Analiza Polityki Spójności Unii Europejskiej oraz krajowej polityki rozwoju... 2019-06-18 Łomianki pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista ds. Planowania i Realizacji Zamówień Orange Polska Produktów, procesów logistycznych obsługa procesu zamówień do dostawców oraz weryfikacja realizacji procesu zgodnie z założonym planem monitorowanie założonych... Główny Specjalista ds. Planowania... 2019-06-12 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista ds. zarządzania środkami trwałymi i archiwum Farmacol S.A. Kompleksowa obsługa procesu w zakresie środków trwałych oraz wyposażenia we wszystkich podmiotach GKF (ewidencja, sprzedaż, wycena, przesunięcia, likwidacja środków trwałych oraz wyposażenia).... 2019-06-12 Katowice pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. księgi głównej i sprawozdawczości Pfleiderer Polska Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego, Księgowania na kontach księgi głównej, procedury zamknięcia miesiąca w odniesieniu do kont księgi głównej Sporządzanie analiz i raportów ad hoc... 2019-06-10 Wieruszów pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista ds. Zarządzania Projektami Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu Planowanie i kierowanie realizacją prac zleconych Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu jako podwykonawcy w ramach realizacji projektu rozbudowy systemu ITS we Wrocławiu... Główny Specjalista... 2019-06-18 Wrocław pracuj.pl
rozwiń Główny specjalista ds. orzecznictwa lekarskiego w zakresie zamówień publicznych i zakupów Wydziale Zamówień Publicznych Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji W szczególności w zakresie: sporządzania projektów ogłoszeń,... Główny specjalista ds. orzecznictwa lekarskiego w zakresie zamówień publicznych i zakupów Wydziale Zamówień Publicznych Zakład... 2019-06-24 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista ds. Sprawozdawczości (m/k) IMAR SERVICE GROUP Obsługa ewidencyjna i sprawozdawcza, Ewidencja dokumentów zakupowych, przygotowanie paczek płatności, ewidencja wyciągów bankowych, realizacja rozliczeń z kontrahentami, Ewidencja i uzgodnienie... 2019-06-19 Lublin pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista ds. Systemów Pomiarowych HOBO SYSTEMS SP. z o.o. Nadzór i utrzymanie systemu pomiarowego Instalacja i serwis urządzeń IoT Analiza danych pomiarowych Wsparcie techniczne klientów Tworzenie raportów Udział w pracach rozwojowych ... Główny... 2019-06-10 Lublin pracuj.pl

Oferta pracy główny specjalista


Oferta: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale do Spraw Nadzoru nad Orzekaniem o Niepełnosprawności w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ­kierowanie pracą Zespołu Kontrolującego i przeprowadzanie kontroli w wojewódzkich i powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności, ­opracowywanie nowych standardów postępowania dla doradców zawodowych, pracowników socjalnych i pedagogów - członków składów orzekających zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, ­projektowanie, przygotowywanie oraz przeprowadzanie szkoleń dla doradców zawodowych, pracowników socjalnych i pedagogów - członków składów orzekających zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, ­przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, dezyderaty, zapytania poselskie oraz opinie i wystąpienia poselskie, zapytania senatorów oraz wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, na skargi i wnioski obywateli oraz zapytania podmiotów prywatnych i publicznych (ministerstwa, urzędy administracji rządowej i samorządowej), ­udzielanie wyjaśnień powiatowym i wojewódzkim zespołom ds. orzekania o niepełnosprawności oraz innym organom administracji rządowej i samorządowej ­opiniowanie projektów aktów normatywnych i innych dokumentów dotyczących orzecznictwa i problematyki osób niepełnosprawnych. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Etapy, metody oraz techniki naboru: - weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych, - sprawdzian wiedzy lub umiejętności. Oferujemy: - umowę o pracę, ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe. Proponowany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi 2,5. Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń: - oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-oswiadczenie-dla-potrzeb-naborow , - oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie, - dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni, - w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu, - w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, - spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego. Uwaga Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części ,,wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15). Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 661-13-63, 22 661-13-14, 22 661-13-26 lub 22 661-14-65 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: wyższe magisterskie psychologiczne lub pedagogiczne doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i aktów wykonawczych do ustawy Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego Wiedza z zakresu polityki społecznej Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów Umiejętność współpracy Rzetelność Komunikatywność Umiejętność analizy i syntezy informacji Umiejętność obsługi komputera MS Office Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-23 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Źródło oferty: Adzuna
praca Warszawa | wróć do poprzedniej strony