breadcrumb money.pl logo Praca praca Olsztyn Główny specjalista
Nazwa firmy Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Stanowisko Główny specjalista
Kategoria Administracja Państwowa
Prawo
Lokalizacja Olsztyn
Termin ważności: 2018-02-15

Oferta pracy Główny specjalista

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Główny specjalista

   
rozwiń Główny Specjalista w Biurze Zarządzania Kadrami (Sekcja Rekrutacji, Szkoleń i Rozwoju) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie HR dla pracowników PARP; dbanie o efektywną komunikację i budowanie właściwych relacji interpersonalnych; wsparcie zespołów i indywidualnych... 2018-11-15 Warszawa pracuj.pl
rozwiń od specjalisty do głównego specjalisty w Wydziale Kadr, Płac i Szkolenia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Na naszym koncie jest kilkadziesiąt projektów informatycznych zakończonych z sukcesem, w których... od specjalisty do głównego specjalisty w Wydziale Kadr, Płac i Szkolenia Centrum Systemów... 2018-11-13 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Specjalista w Dziale Księgi Głównej z j. hiszpańskim ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Księgowanie i archiwizacja dokumentów (faktury, polecenia księgowań itp.) Księgowania związane z zamknięciem miesiąca (GL) Uzgadnianie sald prowadzonych kont Uzgadnianie sald rozrachunków... 2018-11-15 Dąbrowa Górnicza pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Projektami w Biurze Teleinformatyki Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Budynek firmy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze,... 2018-11-14 Warszawa pracuj.pl
rozwiń główny specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Na naszym koncie jest kilkadziesiąt projektów informatycznych zakończonych z sukcesem, w których... główny specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia... 2018-11-15 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Starszy Specjalista ds. Raportowania Procesu Głównego Europejski Fundusz Leasingowy Przygotowywanie i utrzymywanie cyklicznych raportów zarządczych i analiz dotyczących realizacji procesu głównego e2e w organizacji mapowanie, modelowanie i analiza procesów biznesowych, weryfikacja... 2018-11-11 Wrocław pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista ds. BHP TRANSSYSTEM S.A Która pozwoli Ci na realizację Twoich ambicji i urzeczywistnianie pomysłów. Weź udział w umacnianiu pozycji marki Transsystem w Polsce i na świecie, dzieląc się swoją wiedzą... Główny Specjalista... 2018-11-10 podkarpackie pracuj.pl
rozwiń Aktuariusz Produktowy / Główny Specjalista PKO Ubezpieczenia Konstruowanie taryf obejmujących taryfę techniczną i komercyjną, w szczególności dla klienta korporacyjnego w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, ZK), identyfikacja czynników ryzyka i... 2018-11-11 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Starszy Specjalista - Główny Specjalista ds. energetycznych Centrum Hewelianum Niezbędne: wykształcenie wyższe techniczne o kierunku elektrycznym, energetycznym lub elektrotechnicznym, co najmniej 3 letni staż w pracy przy eksploatacji instalacji, sieci lub urządzeń... 2018-11-13 Gdańsk pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista ds. Podatkowych T-Mobile Sporządzanie wymaganej przez przepisy podatkowe dokumentacji z podmiotami powiązanymi Sporządzanie i terminowe składanie sprawozdań dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi Analiza... 2018-11-14 Warszawa pracuj.pl

Oferta pracy Główny specjalista


Opis stanowiska:

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- okresowe wyjazdy służbowe,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
- dojazd na kontrole - PKS, PKP, samochód.

Zakres zadań

  • nadzór nad realizacją zadań pomocy społecznej przez samorząd gminny, powiatowy i województwa, w tym nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, standardem wykonywanych przez nie usług oraz nad kwalifikacjami pracowników w celu zbadania i oceny stanu faktycznego ze stanem wymaganym przez normy prawne, zlikwidowania nieprawidłowości oraz doskonalenia jakości działalności;
  • kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub w ramach działalności statutowej, w celu zbadania i oceny przestrzegania standardów usług socjalno - bytowych oraz praw tych osób określonych przez normy prawne;
  • kontrola jakości usług z zakresu pomocy społecznej wykonywanych przez podmioty niepubliczne na zlecenie organów administracji rządowej i samorządowej, w celu zbadania i oceny przestrzegania standardów określonych przez normy prawne;
  • kontrola jakość usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych wykonywanych przez domy pomocy społecznej, prowadzone nie na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty niepubliczne, w celu zbadania i oceny przestrzegania standardów określonych przez normy prawne;
  • prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w celu wydania i cofnięcia zezwolenia lub zezwolenia warunkowego na prowadzenie domu pomocy społecznej, wydania zgody na zmianę jego przeznaczenia i typu oraz wydania i cofnięcia zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub w ramach działalności statutowej;
  • opracowywanie raportów, analiz i informacji w celu monitorowania oraz okresowej oceny stanu i efektywności pomocy społecznej na terenie województwa.
  Zobacz więcej i APLIKUJ »
  • Źródło oferty: Praca.pl
praca Olsztyn | wróć do poprzedniej strony